Grand Filano

Grand FilanoGrand Filano

รุ่นแนะนำ TS 660 (วาฬออก้า)

1. หน้า 110/70-12 , หลัง 110/70-12
    (ราคาคู่ละ 2,200 บาท)
2. หน้า 110/70-12 , หลัง 120/70-12
    (ราคาคู่ละ 2,300 บาท)


Grand Filano

รุ่นแนะนำ TS 502 F/R (ซาตาน)

1. หน้า 110/70-12 , หลัง 110/70-12
    (ราคาคู่ละ 2,200 บาท)
2. หน้า 110/70-12 , หลัง 120/70-12
    (ราคาคู่ละ 2,300 บาท)

Grand Filano


Grand Filano

รุ่นแนะนำ TS 652

1. หน้า 120/70-12 , หลัง 120/70-12
    (ราคาคู่ละ 2,600 บาท)


รายละเอียดเพิ่มเติม
โทร : 085-9246565


แผนที่ ศูนย์บริการยาง TIMSUN


ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงและยังไม่รวมค่าบริการ โปรดตรวจสอบ ณ จุดขาย

Loading...